Dr. Gyuricza Csaba

Idén is jelentős a parlagfűpollen-terhelés

Idén is jelentős a parlagfűpollen-terhelés

A Polgárőrség, hazánk egyik legnagyobb és legelkötelezettebb civil szervezete évek óta aktív, cselekvő részese a parlagfű elleni védekezésnek. Az eddig elvégzett munkájukat nem lehet elégszer sem hangsúlyozni, sem pedig megköszönni. Ahogy az alább összegyűjtött adatokból ki fog derülni, a
parlagfű esetében nemcsak a károk jelentkeznek össztársadalmi szinten, hanem a védekezési munkálatok során is csak a legszélesebb körű összefogással tudunk felülkerekedni ezen a kihíváson.

Őszintén remélem, hogy az alábbi információk segítenek felmérni azt az óriási problémahalmazt, amit ez a növény az elmúlt években okozott hazánknak, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a megelőzési és védekezési munkálatokat továbbra is jól szervezett formában, elkötelezetten és az eddigieknél hatékonyabban tudjuk elvégezni évről-évre.

Az idén jelentős parlagfűpollen-terhelést kell elviselnie annak a mintegy 2,5 millió embernek, akik Magyarországon parlagfű allergiától szenvednek. Ennek fő magyarázata, hogy az idei időjárás különösen kedvez a növény fejlődésének, így fokozott a parlagfű virágzása és ezzel együtt a pollenképződés is magasabb. A parlagfű a megművelés alatt álló területeket veszélyezteti leginkább, Magyarországon pedig több mint 4 millió hektár szántóterület található – ezeken a területeken a gyérítés a földhasználók, földtulajdonosok feladata. A növény pollenjeire érzékenyek számára már légköbméterenként 30-40 pollen is problémát okoz, egy igazán fertőzött időszakban azonban a pollenek száma légköbméterenként 700 és 800 között mozoghat hazánkban. Hazánkban a parlagfű széles körű elterjedése számos negatív hatással jár: a mezőgazdasági területeken terméscsökkenést eredményez, a légkör magas pollen szintje egészségügyi  problémákat okoz, ezzel jelentős egészségügyi kiadásokat is generál egyben. 2013‐ban közel 2,5 millió ember szenvedett allergiás megbetegedésben, a hazai allergének közül első helyen pedig a rendkívül erősen allergizáló parlagfű‐pollen áll.

A parlagfű elleni védekezés

A parlagfű elleni védekezés elsősorban a földhasználók, földtulajdonosok feladata, ugyanakkor az elmúlt évek tapasztalatai alapján az eredményes védekezés csakis széleskörű összefogással valósulhat meg. A hatóság feladata a parlagfű elleni védekezésben annak ellenőrzése, hogy a földhasználók eleget tesznek-e jogszabályi kötelezettségüknek. Bármilyen típusú védekezési eljárásról van szó, a fő cél mindig ugyanaz: a parlagfű virágzásának és magképzésének megakadályozása. Ha ennek évről évre sikerülne következetesen eleget tenni, akkor annak pozitív
hatásai is azonnal jelentkeznének.

  • A gyomlálás kis területen és öko-gazdálkodásban eredményesen végezhető módszer. A parlagfűnek nincs a talajban tarackja, vagy rizómája, ezért gyomlálással 100%-os hatás érhető el.
  • A kapálás fiatal parlagfű esetében kis területen alkalmazható, a munka nehézségi foka és kis területi teljesítménye miatt.
  • Azokon a helyeken, ahol nincs lehetőség növényvédőszer használatra, az esetek többségében kaszálással lehet irtani a parlagfüvet. A kaszálásnál a vágási magasság és a kaszálás gyakorisága is fontos, mert a helytelen időben és módon elvégzett művelet fokozott oldalhajtás képződést indukál.
  • A növényvédőszeres kezelés a mezőgazdasági területeken és egyéb, olyan területeken alkalmazható, ahol a terület nagysága miatt egyéb védekezési mód nem megvalósítható.

A kultúrnövények közül a kis kultúrák és a napraforgó védelme a legproblémásabb. A szántóterületeken a kémiai növényvédelem a helyes agrotechnika és mechanikai gyomirtás kombinálásával lehet eredményt elérni. A mezőgazdaságilag nem művelt területeken elsődlegesen a füvesítés, talajtakarás, a legeltetés és a kaszálás alkalmazható. A biológiai módszerek nálunk jelenleg kísérleti stádiumban vannak. Bár a parlagfűvet őshazájában számos rovar és gomba károsítja, hazánkban eddig csak olyan károsítóit ismerjük, amelyek a kultúrnövényeinken is előfordulnak és azokat is jelentősen károsítják.

Hatáskörök a védekezés területén

Az illetékes hatóság a parlagfüves területek felderítését földi bejárással és helikopteres felderítéssel végzi. Magyarországon 2017-ben 3,3 millió hektár mezőgazdasági terület ellenőrzése történt meg.  Földi bejárással 1,7 millió hektár, légi úton (Készenléti Rendőrség Különleges Szolgálatok
Igazgatósága Légirendészeti Szolgálat helikopterei) 1,6 millió hektár ellenőrzésére került sor. Külterületen a parlagfüves területek ellenőrzését a kormányhivatalok földügyi felügyelői végzik. Belterületen a parlagfüves területek ellenőrzését a jegyző végzi és jelenleg a jegyző jogosult a
parlagfű elleni védekezési kötelezettség elmulasztása esetén a közérdekű védekezés elrendelésére is. Az önkormányzatok a közterületek, például a parkok, a játszóterek tulajdonosai, azaz e területeken kell megszervezniük a gyomnövény irtását. A védekezési kötelezettség elmulasztása  esetén a növényvédelmi bírság kiszabásáról a növény-és talajvédelmi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal rendelkezik.

Dr. Gyuricza Csaba
főigazgató

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ