Jogi nyilatkozat

A honlap tartalma (szövegek, megjelenés, grafikai elemek, fotók) az Országos Polgárőr Szövetség Környezetvédelmi Bizottság (GOPSZ) szellemi tulajdona, jogi védelem alatt áll. A honlap hang és vizuális tartalma bárki által szabadon felhasználható, idézhető a hivatkozás feltüntetésével – feltéve, hogy a további felhasználás nem üzleti, kereskedelmi célból történik, és a forrás feltüntetésre kerül. A másodközlésnek meg kell felelnie a sajtóról szóló 1986. évi II. tv., a Büntető Törvénykönyv (1978.évi IV. tv.), a Polgári Törvénykönyv (1957. évi IV. tv.), a Szerzői jogról szóló (1999. évi LXXVI. tv.) törvények megfelelő paragrafusainak. A honlapon elhelyezett közlések a nyilvánosság tájékoztatását szolgálják, és semmilyen módon nem kötik a Országos Polgárőr Szövetség Környezetvédelmi Bizottságát.

A honlapon elhelyezett egyetlen közlés sem tekinthető szerződési ajánlatnak vagy szerződési ajánlat elfogadásának. A GOPSZ fenntartja a jogot, hogy a honlap tartalmát részben vagy egészben bármikor megváltoztassa. A honlapon elhelyezett linkkel hivatkozott, harmadik személy által fenntartott külső oldalak tartalmáért a GOPSZ-t semmiféle felelősség nem terheli.

A felelősség kizárása

A honlap szerkesztői mindent megtesznek azért, hogy az itt közölt információk pontosak, frissek és teljesek legyenek, de semmiféle felelősséget nem vállalnak bármely, ezen információk használatából adódó kár bekövetkeztéséért.  A honlap használatával Ön elismeri, hogy azt csak és kizárólag saját felelősségére teszi. A GOPSZ nem vállal semmilyen felelősséget az Ön számítógépén vagy egyéb vonatkozásban keletkezett / elszenvedett károkért a honlap használatával kapcsolatban. A GOPSZ kizár minden felelősséget, amely a program használatából, esetleges hibájából illetve az Ön számítógépén futó programmal való összeegyeztethetetlensége, vagy bármely internetes vírus miatt következik be. GOPSZ nem garantálja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A honlap, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérthetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget GOPSZ kifejezetten kizárja.

II. Adatkezelési és felelősségi nyilatkozat

A GOPSZ az általa működtetett honlapon bizonyos adatok lekérdezése érdekében regisztrálást tart szükségesnek, ezzel kapcsolatban adatokat kér be az igénylőtől a www.greenopsz.hu honlapon keresztül. A regisztrációs eljárás során a kérdések útján bekért adatokon kívül egyéb (így például a bejelentkezés helyére, a bejelentkezéskor használt szoftverek típusára, vagy a bejelentkezés időpontjára utaló) adatokat semmilyen módon nem gyűjt, és nem szerez meg. A GOPSZ bár minden tőle elvárhatót megtesz a regisztrációs eljárás során rögzített adatok titokban maradásáért, nem felelős az adatok esetleges hardver- vagy szoftverhiba miatti nyilvánosságra kerüléséért. Az KKK minden tőle elvárhatót megtesz a regisztrációs rendszer működésének biztosításáért, de nem felelős azokért a károkért, amelyek az adatközléssel, regisztrációs oldalakkal összefüggésben, azok működésképtelenségéből, nem megfelelő használatából, illetve számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, adattovábbítási késedelemből erednek, illetve az adatközlő, regisztrációs oldalakon megtalálható adatok, információk bárki által történő illetéktelen megváltoztatásával következnek be.

Országos Polgárőr Szövetség Környezetvédelmi Bizottsága

Polgárőrök a környezetvédelemért, jövőért